Nmf

Norsk medisinstudenforening (Nmf)

 

Norsk medisinstudentforening (Nmf) er den eneste fagforeningen for medisinstudenter.

 

Nmf arbeider for medisinstudenters faglige, sosiale og økonomiske interesser, samt med å formidle humanitære idealer blant medisinstudenter.

Nmf ønsker å bidra til at medisinstudenter får bedre forståelse for andre kulturer, samfunn og nasjonale- og internasjonale helseproblemer, noe som vil bidra til utviklingen av mer bevisste leger.

 

Kommende arrangementer:

Postadresse

 

Medicinerforeningen

Postboks 1018

Blindern

0315 Oslo

Copyright @ All Rights Reserved

Besøksadresse

 

Domus Medica

Gaustad

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO