Styret

Hovedstyret

 

Styret i Medicinerforeningen består av to deler: Hovedstyret og Anestesistyret

Lydia Lande Linge, kull V16

Lydia

Leder

Ekstravagant, melodramatisk, pretensiøs

 

Leder har oversikt over alle styremedlemmenes oppgaver og passer på at alt går som det skal. Vedkommende innkaller til og holder styremøter, delegerer oppgaver og hjelper eller til der det trengs. Videre oppgaver omfatter koordinering av MFs aktiviteter og organisering av samarbeid med blant annet andre foreninger og organisasjoner både på og utenfor fakultetet.

Lederen for MF er foreningens ansikt utad, noe som innebærer at vedkommende holder taler på blant annet medicinerdåpen, Phestis Octobris og Bal Medicorum.

 

Trine Arntzen, kull V16

Trine

Nestleder

Edruelig, jomfruelig, lett giennomskuelig

 

Har ansvaret for medlemslister, å skrive referat, samt bli med å hjelpe til med andre oppgaver der det trengs. I hovedsak skal jeg være leders høyre hånd, og hennes stedfortreder når hun er borte.

Katarina Halvorsen, kull V17

Katarina

PR-ansvarlig

Snill, omtenksom og kreativ

 

PR-ansvarlig er Medicinerforeningenes talerør. Vedkommende promoterer fester og arrangementer, da arbeidsoppgavene består av å lage og henge opp plakater, og å publisere bilder tatt på arrangementet på facebookgruppen til MF, samt holde MF-tavlen oppdatert. PR-ansvarlig påvirker MFs image og måten folk oppfatter oss på.

Idun Espejord, kull H17

Idun

Kos-ansvarlig

Snill, omtenksom og kreativ

 

Kosansvarlig har hovedansvaret for matlaging på MFs arrangementer. Det innebærer 17. Mai-frokosten, sommer- og juleavslutning, Phestis Octobris og MF-hytteturer. Dette er et skikkelig koselig verv.

Tonje Sagheim, kull V17

Tonje

Fag- og kulturansvarlig

Høykulturell, fornøyd og prokrastinerende

 

Fag- og kulturansvarlig har ansvaret for gjennomføringen faglige og/eller kulturelle arrangementer i regi av MF tre ganger per semester. Dette være seg quiz, gjerne i samarbeid med andre foreninger eller organisasjoner på fakultetet. Sammen med kosansvarlig har vedkommende ansvar for gjennomføringen av Phestis Octobris.

Øyvind Anderssen, kull H17

Øyvind

DJ-ansvarlig

Snill, omtenksom og kreativ

DJ-ansvarlig har først og fremst ansvar for lys- og lydanlegget i hele Anestesien på alle relevante arrangementer, samt opplæring av foetuser i bruk av dette. Dernest har DJ-sjefen ansvar for vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av anlegget.

Hanna Søli Ottesen, kull V17

Hanna

Foetusansvarlig

"Seidel betalte meg for dette"

Foetusansvarlig har det overordnede ansvaret for alle MFs foetuser. Dette innebærer å sette opp arbeidslister og -oppgaver, samt å være kontaktperson for foetusene.

Remi André Karlsen, kull V17

Remi

Nett og søknadsansvarlig

Tøff, tørr og trøtt

Nett- og søknadsansvarlio har ansvar for å oppdatere og videreutvikle Medicinerforeningens hjemmeside og facebookside. I tillegg til å administrere styremedlemmenes e-postkontoer, sørger nett- og søknadsansvarlig for at andre nettsider som inneholder informasjon om MF er oppdaterte. Videre, i samarbeid med økonomiansvarlig og leder, å søke støtte fra Kulturstyret og eventuelle andre kilder.

Thomas Bergsmark, kull H17

Thomas

Økonomiansvarlig

Snill, omtenksom og kreativ

Økonomiansvarlig i hovedstyret (MF) holder oversikt over økonomien sammen med økonomiansvarlig i barstyret (Anestesien), i tillegg til å ha løpende dialog med leder. Oppgaver som å betale regninger, utbetale refusjoner, bokføre regnskap i Vista eAccounting og sende inn MVA-melding til godkjenning tilfaller hovedstyrets økonomiansvarlig.

Anestesistyret

 

Styret i Medicinerforeningen består av to deler: Hovedstyret og Anestesistyret

Kaia Johansen, kull H16

Kaia

Salongmester

Eventyrlig, lysten og eventyrlysten

Salongmesteren er leder av barstyret og har det overordnede ansvaret for driften av baren og lokalet. Salongmester innkaller til barstyremøter. Utover dette har vedkommende ansvar for å tilse at alle regler og lover overholdes, samt hjelpe til med utarbeiding av kontrakter og utvikling av Anestesien.

Elise Merethe Klaesson, kull H17

Elise

Barsekretær

Snill, omtenksom og kreativ

Som sekretær i barstyret har man hovedansvar for å skrive referater fra møtene i barstyret, samt arrangering og gjennomføring av hytteturene som MF arrangerer en gang per semester.

 

Birk Bårdson, kull H17

Birk

Vaktmester

«Elsker fart og spenning»

Vaktmesteren har ansvar for kontakt med teknisk avdeling, for at renholdsutstyret er i orden og for å holde brannkurs på foetuskvelden. I tillegg har vaktmesteren et generelt ansvar for å fikse ting som fikses kan.

Alexander Dyre Heiberg, kull H16

Alexander

Innkjøpsansvarlig

Jovial, passiv-aggressiv og friluftsentusiastisk

Oppgaven til innkjøpsansvarlig er å sørge for at det alltid er nok varer i baren. Dette innebærer da bestilling av drikkevarer og andre varer, og mottak av disse ved vareleveranser, i tillegg til idéutvikling i menyen.

Karsten Engseth Kluge, kull V17

Karsten

Utlånsansvarlig

Snill, omtenksom og kreativ

Utlånsansvarlig har ansvaret for alle utlån av Anestesien. Dette omfatter utlån til andre foreninger på fakultetet som f.eks. bruker Anestesien som øvingslokale, men også eksterne arrangementer dersom noen ønsker å leie Anestesien for å holde fest, quiz eller liknende.

Sissel Hoel, kull V17

Sissel

Økonomiansvarlig

Ærlig, kjærlig og begjærlig

Økonomiansvarlig i barstyret har hovedsakelig ansvar for bokføring av barens inntekter og utgifter, men holder sammen med økonomiansvarlig i hovedstyret (MF) oversikt over den totale økonomien. Dette innebærer oppgaver som å betale regninger, utbetale refusjoner og bokføre regnskap i Vista eAccounting.

 

 

Myra Hegrand, kull H16

Myra

Personalansvarlig

Freidig, elskverdig, danseglad

Personalansvarlig har ansvar for å arrangere foetuskveld for barfoetusene og sitte i styret i Studentkjellernes personalforening (SPF). SPF sørger for at de som jobber i bar eller dør ved utlån av Anestesien får lønn, og personalansvarlig i MF deltar på møter i SPF hver 2.-4. uke.

 

Kommende arrangementer:

Postadresse

 

Medicinerforeningen

Postboks 1018

Blindern

0315 Oslo

Copyright @ All Rights Reserved

Besøksadresse

 

Domus Medica

Gaustad

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO