Styret
Medicinerforeningen


Styret i Medicinerforeningen består av to deler: Hovedstyret og Anestesistyret.

De to styrenen jobber tett sammen for å arrangere ulike fester og sammenkomster for studentene.

Hovedstyret

Hovedstyret har ansvar for den daglige driften av Medicinerforeningen, samt mange av deres arrangementer.


Katarina Halvorsen, kull V17

Katarina

Leder

Snill, omtenksom og kreativ


Leder har oversikt over alle styremedlemmenes oppgaver og passer på at alt går som det skal. Vedkommende innkaller til og holder styremøter, delegerer oppgaver og hjelper eller til der det trengs. Videre oppgaver omfatter koordinering av MFs aktiviteter og organisering av samarbeid med blant annet andre foreninger og organisasjoner både på og utenfor fakultetet. 

Lederen for MF er foreningens ansikt utad, noe som innebærer at vedkommende holder taler på blant annet medicinerdåpen, Phestis Octobris og Bal Medicorum.


Thomas Bergsmark, kull H17

Thomas

Nestleder

Kjapp, trygg og billig


Har ansvaret for medlemslister, å skrive referat, samt bli med å hjelpe til med andre oppgaver der det trengs. I hovedsak skal jeg være leders høyre hånd, og hennes stedfortreder når hun er borte.

Pernille Brøsholen, kull H18

Pernille

PR-ansvarlig

Impulsiv, bare jeg får tenkt meg om


PR-ansvarlig er Medicinerforeningenes talerør. Vedkommende promoterer fester og arrangementer, da arbeidsoppgavene består av å lage og henge opp plakater, og å publisere bilder tatt på arrangementet på facebookgruppen til MF, samt holde MF-tavlen oppdatert. PR-ansvarlig påvirker MFs image og måten folk oppfatter oss på.

Hannah

Kos-ansvarlig

Ekte moldenser, full av abstinenser, ingen ansvarsgrenser

Hannah Veseth Kristoffersen, Kull H18


Kosansvarlig har hovedansvaret for matlaging på MFs arrangementer. Det innebærer 17. Mai-frokosten, sommer- og juleavslutning, Phestis Octobris og MF-hytteturer. Dette er et skikkelig koselig verv.

Thea Ebbing Schuster, kull V18

Thea

Fag- og kulturansvarlig

Snill, omtenksom og ikke så kreativ


Fag- og kulturansvarlig har ansvaret for gjennomføringen faglige og/eller kulturelle arrangementer i regi av MF tre ganger per semester. Dette være seg quiz, gjerne i samarbeid med andre foreninger eller organisasjoner på fakultetet. Sammen med kosansvarlig har vedkommende ansvar for gjennomføringen av Phestis Octobris.

Jeremy

DJ-ansvarlig

Brun og blid C-kjendis

DJ-ansvarlig har først og fremst ansvar for lys- og lydanlegget i hele Anestesien på alle relevante arrangementer, samt opplæring av foetuser i bruk av dette. Dernest har DJ-sjefen ansvar for vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av anlegget.

Jeremy Croos, kull H18

Hanna Søli Ottesen, kull V17

Hanna

Foetusansvarlig

"Seidel betalte meg for dette"

Foetusansvarlig har det overordnede ansvaret for alle MFs foetuser. Dette innebærer å sette opp arbeidslister og -oppgaver, samt å være kontaktperson for foetusene.

Magnus

Nett og søknadsansvarlig

"Du er ikke full hvis du kan ligge på gulvet uten å holde deg fast"

-Joe E. Lewis

Nett- og søknadsansvarlig har ansvar for å oppdatere og videreutvikle Medicinerforeningens hjemmeside og facebookside. I tillegg til å administrere styremedlemmenes e-postkontoer, sørger nett- og søknadsansvarlig for at andre nettsider som inneholder informasjon om MF er oppdaterte. Videre, i samarbeid med økonomiansvarlig og leder, å søke støtte fra Kulturstyret og eventuelle andre kilder.

Magnus Rogstadkjernet, kull H17

Tonje Brattås Sagheim, kull V17

Tonje

Økonomiansvarlig

Det er i nedoverbakke det går nedover

Økonomiansvarlig i hovedstyret (MF) holder oversikt over økonomien sammen med økonomiansvarlig i barstyret (Anestesien), i tillegg til å ha løpende dialog med leder. Oppgaver som å betale regninger, utbetale refusjoner, bokføre regnskap i Vista eAccounting og sende inn MVA-melding til godkjenning tilfaller hovedstyrets økonomiansvarlig.

Anestesistyret

Anestesistyret er ansvarlig for driften av medicinerbaren "Anestesien".

Salongmesteren er leder av barstyret og har det overordnede ansvaret for driften av baren og lokalet. Salongmester innkaller til barstyremøter. Utover dette har vedkommende ansvar for å tilse at alle regler og lover overholdes, samt hjelpe til med utarbeiding av kontrakter og utvikling av Anestesien.

Sissel Hoel, kull V17

Sissel

Salongmester

Ærlig, kjærlig og begjærlig

Vilde

Barsekretær

Vill, Villere, Vilde

Som sekretær i barstyret har man hovedansvar for å skrive referater fra møtene i barstyret, samt arrangering og gjennomføring av hytteturene som MF arrangerer en gang per semester.


Vilde Hjelle Olsen, kull V18

Vaktmesteren har ansvar for kontakt med teknisk avdeling, for at renholdsutstyret er i orden og for å holde brannkurs på foetuskvelden. I tillegg har vaktmesteren et generelt ansvar for å fikse ting som fikses kan.

Jawed Azmi, kull H18

Jawed

Vaktmester

Streng, men urettferdig

Alexander Dyre Heiberg, kull H16

Alexander

Innkjøpsansvarlig

Jovial, passiv-aggressiv og friluftsentusiastisk

Oppgaven til innkjøpsansvarlig er å sørge for at det alltid er nok varer i baren. Dette innebærer da bestilling av drikkevarer og andre varer, og mottak av disse ved vareleveranser, i tillegg til idéutvikling i menyen.

Utlånsansvarlig har ansvaret for alle utlån av Anestesien. Dette omfatter utlån til andre foreninger på fakultetet som f.eks. bruker Anestesien som øvingslokale, men også eksterne arrangementer dersom noen ønsker å leie Anestesien for å holde fest, quiz eller liknende.

Magnus Gustav Borgen Borgaard, kull H17

Magnus

Utlånsansvarlig

“Families is where our nation finds hope, where wings take dream.”

― George W. Bush

Lars Brekke, kull H18

Økonomiansvarlig i barstyret har hovedsakelig ansvar for bokføring av barens inntekter og utgifter, men holder sammen med økonomiansvarlig i hovedstyret (MF) oversikt over den totale økonomien. Dette innebærer oppgaver som å betale regninger, utbetale refusjoner og bokføre regnskap i Vista eAccounting.Lars

Økonomiansvarlig

Jeg vinker alltid til mine nye venner på Messenger.

Karsten Kluge Engseth, kull V17

Karsten

Personalansvarlig

Jeg vil ikke ha noe sitat

Personalansvarlig har ansvar for å arrangere foetuskveld for barfoetusene og sitte i styret i Studentkjellernes personalforening (SPF). SPF sørger for at de som jobber i bar eller dør ved utlån av Anestesien får lønn, og personalansvarlig i MF deltar på møter i SPF hver 2.-4. uke.Kommende arrangementer!Gå ikke glipp av Medicinerforeningens arrangementer! Du kan abonnere på vår kalender her!

Postadresse


Medicinerforeningen

Postboks 1018

Blindern

0315 Oslo

Copyright @ All Rights Reserved

Besøksadresse


Domus Medica

Gaustad

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO