Ordforklaringer

Ordforklaringer

Anestesien – Studentpuben på fakultetet. Ligger på PK i kjelleren, og drives av MF


A Scalpella – Blandet gutte- og jentekor på fakultetet


Café Erik – Hyggelig café ved siden av runde auditorium.


Cavum anatomicum – Et rom der kan man kan se disseksjonsvideoer.


Disseksjon – Skjæring i lik for læring


Foetus – ”Et foster før det blir født” og dugnadstjenesten man har i Anestesien før man blir aktivt medlem av MF


FU – Funksjonsundersøkelse. Eksamen i bevegelse av ledd


Klinisk  – Undervisning i klinikken (de fire siste årene hvor man er mest ute på sykehusene).


Konte – Kontinuitetseksamen. Et forsøk nummer to dersom man stryker på ordinær eksamen


Utvekslingspoeng - Poeng som gis i forbindelse med sosiale og politiske verv, som vektlegges ved søknad om utveksling


EFU – Fagutvalg i ernæring


MF – Medicinerforeningen


MFU – Medisinsk fagutvalg


MPO – Medicinsk Paradeorchæster


MSO – Medisinernes seksualopplysning


MSU – Medisinsk studentutvalg


MVL – Medicinske vinterleker ved Gol


OAMS – Oslo akuttmedisinske studentforening


OCS –  Oslo chirugiske sælskab


OMP – Oslo medisinske pikekor


OSCE – Stasjonseksamen (eksamen hvor man går fra post til post)


PK – PreKlinisk. Hva man omtaler bygningen Domus Medica (her man er de to første årene på medisin før man begynner på klinisk)


Rotunden – Der på PK hvor Runde auditorium og Cafe Erik er.


Sangvinerne – Mannskoret på medisin