MFU
Medicinerforeningen

MFU

Medisinsk Fagutvalg (MFU) er medisinstudenters øverste politiske

organ på fakultetet. Vi møtes allerede første skoledag, hvor leder av MFU pleier å ønske velkommen, og så har vi en post under fadderukas rebusløp.


MFU består MFU består av én representant fra hvert kull i tillegg til en leder og en sekretær. Vi tar opp saker som angår medisinstudiet som helhet, både sosialt, faglig og studentpolitisk. Vi har for eksempel de siste årene jobbet med blant annet studierevisjon, digital eksamen, nasjonal eksamen, bruk av grupperom og karakterinnføring.


I tillegg finner vi flinke folk til å representere studenter i diverse utvalg, komiteer og styrer på fakultetet og vi har ansvarer for bokskapene på PK/domus medica. Vi anbefaler deg å skaffe deg bokskap! Du kan lese mer om hvordan du gjør det her.


Hvert semester klipper vi skap som ikke er betalt for, og innhold som ikke hentes av skapeier, selger vi på en bokauksjon. Her er det gode muligheter for å sikre seg sinnsykt billig pensumlitteratur!


Hvert år arrangerer vi også et allmøte hvor vi som studenter inviterer fakultetsledelsen til å komme og snakke om ting vi ønsker å vite mer om eller diskutere.


MFU er ingenting uten engasjerte studenter. Bry deg om

studiehverdagen din! Engasjer deg! Si ifra hvis noe ikke funker!


Kommende arrangementer!Gå ikke glipp av Medicinerforeningens arrangementer! Du kan abonnere på vår kalender her!

Postadresse


Medicinerforeningen

Postboks 1018

Blindern

0315 Oslo

Besøksadresse


Domus Medica

Gaustad

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO

Copyright @ All Rights Reserved