MPO

Medicinsk Paradeorchæster


Medicinsk Medicinsk Paradeorchæster (MPO) er en fri et uavhengig Studentorganisasjon, der arbeider for at fremme Det Akademiske Hornmucikliv et utforske nye Veier deri. Som Noregs ældste Studentorchæster, har vi siden 1961 glædet multiple Medlæmme, Medstudenter et andre Vænner med et høit mucikalsk Nivaa et stor Underholdningsverdi. Orchæsteret tæller i dag ca. 35 aktive Participanter. Vi ønsker alle Medicinere, Tannleger et Ernæringsstudenter velkommen i Orchæsteret!


Kan De icke spille et Instrument? Frykt icke! I Orchæsteret er

Naturtalenter svært velkomne et staar for store deler af

Underholdningsverdien.


Kan De at spille et Instrument, men eier icke eget Instrument? Orchæsteret innehaver Instrumenter fra de fleste Instrumentrekker.


Er De glad i god Stæmning? Vi øver Partallsuger i Orchæstergrava (for tiden Anestesien) fra Clocken 18. Ingen Opptaksprøver.


Velkommen!


Ærbødigst et Phorbindeligst