Nmf

Norsk medisinstudenforening (Nmf)


Norsk medisinstudentforening (Nmf) er den eneste fagforeningen for medisinstudenter.


Nmf arbeider for medisinstudenters faglige, sosiale og økonomiske interesser, samt med å formidle humanitære idealer blant medisinstudenter.

 

Nmf ønsker å bidra til at medisinstudenter får bedre forståelse for andre kulturer, samfunn og nasjonale- og internasjonale helseproblemer, noe som vil bidra til utviklingen av mer bevisste leger.