Bal Medicorium

Kontakt oss:


Mail: balmedicorum@live.com instagram: @balmedicorum

Bal medicorum

Bal medicorum er det tradisjonsrike ballet på Medisinstudiet i Oslo. Studenter og professorer fra odontologi, medisin og ernæring samles for en høytidelig fest på tre deler: predrinker, treretters middag og nach hjemme hos Professor. Arrangementet er for studenter og professorer på tvers av fakultet og kull og er et samlende event på væren