LRO

Kontakt oss:

  • Instagram: @lrooslo
  • Facebook: LRO- Legestudentenes Rusopplysning Oslo

LRO - Legestudentenes Rusopplysning


Legestudentenes rusopplysning er en frivillig organisasjon drevet av medisin, odontologi -og ernæringsstudenter ved UiO. Vi jobber for å løfte kunnskapsnivået om rusmidler blant ungdom gjennom relevant og nyttig undervisning.


Forskning viser at det ikke fungerer å "skremme" unge bort fra rusmidler, selv om dette er en praksis som ofte har blitt brukt i skolen.


Vår undervisning er objektiv, evidensbasert og interaktiv. Den skal gi ungdom skadereduserende råd og kunnskap som kan brukes til å ta fornuftige(re) valg i møte med rusmidler.

Har du lyst til å være med på bølgen? Ta kontakt med oss via en av våre SoMe kanaler!