Mathjelpen

Mathjelpen
Mathjelpen er studentorganisasjonen for ernæringsstudentene ved Universitetet i Oslo. Vi jobber med å formidle informasjon om kosthold, samt å skape bedre samhold mellom kullene på ernæringsstudiet ved å arrangere faglige- og sosiale sammenkomster