medhum

Medisinstudentenes Humanitæraksjon Oslo


MedHum er alle norske medisinstudenters humanitæraksjon, et initiativ av Norsk medisinstudentforening, studentforeningen i Den norske legeforening.Hvert annet år samler medisinstudenter inn penger til et prosjekt som fremmer primærhelse i et av verdens fattigste land. I tillegg til å være en innsamlingsaksjon, driver MedHum omfattende opplysningsarbeid om alvorlige helseforhold i fattige deler av verden.