Dancing doctors

Dancing Doctors


Vi er en samling av danseglade studenter fra medisin, odontologi og klinisk ernæringsfysiologi.

Gruppen samles hver tirsdag for å danse sammen og koble av fra alt annet som skjer på studiet. På treningene pleier vi blant annet å jobbe med koreografier som bygger opp mot et danse-show vi arrangerer hver høst.

Er dette noe du har lyst til å være med på? Følg oss på Instagram og Facebook for å få med deg hva vi holder på med, når vi arrangerer forestilling og når vi har opptak. Du trenger IKKE å ha danse-erfaring for å være med!