OMP

Oslo Medisinske Pikekor


Koret består av kvinnelege medisin-, odontologi- og ernæringsstudentar ved Universitetet i Oslo.


OMP fremmer sang og samhold blant kvinnelige studenter på tvers av studieretning og kull ved det medisinske fakultet. Vi bidrar til et bedre sosialt samhold på studiet.


Arrangerer også sosiale arrangementer for medlemmer, holder arrangementer åpne for studenter både ved det medisinske og odontologiske fakultet samt resten av UiO og andre.

http://oslomedisinskepikekor.no/


Kontakt oss:


Oslo medisinske pikekor

c/o MED-studieinfo

Postboks 1018 Blindern

0315 OSLO


BOOKING: 403 34 881

oslomedisinskepikekor@gmail.com