MSU

Medisinsk Studentutvalg


Medisinsk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til alle studentene på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.


Alle fakulteter ved UiO skal ha et studentutvalg med funksjon som et overordnet og samlende organ for alle fakultetets studenter. Saker av felles interesse for flere av studieretningene på fakultetet tas opp i studentutvalget. Studentutvalget har til oppgave å drøfte og eventuelt uttale seg om saker som gjelder fakultetet og andre saker som MSU anser viktige for fakultetets studenter, eksempelvis studentvelferd. I løpet I løpet av året trengs det mange studentrepresentanter i arbeidsgruppe og utvalg på fakultetet. Til disse er vi alltid på jakt eŦer engasjerte studenter som ønsker å bidra til en bedre studenthverdag for alle. Om dette høres ut som noe for deg, eller om du har innspill til oss, ikke nøl med å send mail til medisinsk.studentutvalg@studmed.uio.no