UAEM

UAEMI Norge er UAEM et prosjekt under Norsk medisinstudentforening (Nmf).


Vi arbeider for at:

Universitetene i Norge skal utforme patent- og forskningspolitikk slik at mennesker i lav- og mellominntektsland får tilgang til medisinsk teknologi som er resultatet av offentlig finansiert forskning.

Norske myndigheter skal gå foran i det globale arbeidet for at forskning og utvikling av legemidler gjøres på bakgrunn av global sykdomsbyrde og ikke drives av profitt, og at legemidler som forskes frem er prismessig tilgjengelig for verdens befolkning.

Kontakt:


E-post: uaemoslo@gmail.com

Nettside: http://www.uaem.org/