UAEM
Medicinerforeningen

UAEMI Norge er UAEM et prosjekt under Norsk medisinstudentforening (Nmf).


Vi arbeider for at:

  • Universitetene i Norge skal utforme patent- og forskningspolitikk slik at mennesker i lav- og mellominntektsland får tilgang til medisinsk teknologi som er resultatet av offentlig finansiert forskning.
  • Norske myndigheter skal gå foran i det globale arbeidet for at forskning og utvikling av legemidler gjøres på bakgrunn av global sykdomsbyrde og ikke drives av profitt, og at legemidler som forskes frem er prismessig tilgjengelig for verdens befolkning.

Kontakt:


E-post: uaemoslo@gmail.com

Nettside: http://www.uaem.org/Kommende arrangementer!Gå ikke glipp av Medicinerforeningens arrangementer! Du kan abonnere på vår kalender her!

Postadresse


Medicinerforeningen

Postboks 1018

Blindern

0315 Oslo

Besøksadresse


Domus Medica

Gaustad

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO

Copyright @ All Rights Reserved