SMI

Studentforeningen for medisinsk innovasjon
Foreningen skal arrangere aktuelle foredrag og seminar, samt arbeide for at ovennevnte punkter blir en tydeligere del av utdanningen ved de respektive fakultetene, med det formål å gjøre fremtidige leger og andre helsearbeidere bevisste utfordringer i helsevesenet, og gi kunnskap om hvordan en kan bidra til positiv utvikling. Foreningen være et bindeledd mellom kommersielle og ideelle organisasjoner og medisinstudenter, slik at medisinstudenter får innblikk i reelle problemstillinger i helsevesenet. Videre skal foreningen være en plattform hvor studenter med egne ideer kan søke veiledning.