SMI
Medicinerforeningen

Studentforeningen for medisinsk innovasjon
Foreningen skal arrangere aktuelle foredrag og seminar, samt arbeide for at ovennevnte punkter blir en tydeligere del av utdanningen ved de respektive fakultetene, med det formål å gjøre fremtidige leger og andre helsearbeidere bevisste utfordringer i helsevesenet, og gi kunnskap om hvordan en kan bidra til positiv utvikling. Foreningen være et bindeledd mellom kommersielle og ideelle organisasjoner og medisinstudenter, slik at medisinstudenter får innblikk i reelle problemstillinger i helsevesenet. Videre skal foreningen være en plattform hvor studenter med egne ideer kan søke veiledning.


Kommende arrangementer!Gå ikke glipp av Medicinerforeningens arrangementer! Du kan abonnere på vår kalender her!

Postadresse


Medicinerforeningen

Postboks 1018

Blindern

0315 Oslo

Besøksadresse


Domus Medica

Gaustad

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO

Copyright @ All Rights Reserved