Æsculap

Æsculap


Æsculap er et magsasin for norske medisinstudenter. Det ble opprettet i 1920 og redaksjonen har sitt tilholdssted i Oslo. Bladet utkommer fem ganger i året, og sendes til medlemmer av Norsk medisinstudentforening og andre abonnenter. Per 2015 har Æsculap et opplag på omtrent 4600.


Tidsskriftet dekker emner innenfor helse, sosialpolitiske spørsmål, etiske problemstillinger som vedrører medisinsk virksomhet, forhold som vedrører legerollen, det medisinske studium og de medisinske fakulteter.