OAMS
Medicinerforeningen

Oslo Akuttmedisinske forening (OAMS)


Foreningens formål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget og bidra til at den akuttmedisinske kompetansen samt tryggheten rundt akuttmedisin hos kommende leger blir bedre.


Virksomheten skal fungere som et supplement til ordinær akuttmedisinsk undervisning på det medisinske fakultetet. Foreningens formål søkes oppfylt gjennom praktiske øvelser, foredrag og diskusjoner blant legestudenter. Foreningen vil på sikt utvide til at dette også gjelder undervisning av ungdomsskoler, videregående skoler med mer.


Kommende arrangementer!Gå ikke glipp av Medicinerforeningens arrangementer! Du kan abonnere på vår kalender her!

Postadresse


Medicinerforeningen

Postboks 1018

Blindern

0315 Oslo

Besøksadresse


Domus Medica

Gaustad

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO

Copyright @ All Rights Reserved