Styret
Medicinerforeningen


Styret i Medicinerforeningen består av to deler: Hovedstyret og Anestesistyret.

De to styrenen jobber tett sammen for å arrangere ulike fester og sammenkomster for studentene.

Hovedstyret

Hovedstyret har ansvar for den daglige driften av Medicinerforeningen, samt mange av deres arrangementer.


Kasper Leonard Fevang,
kull V19

Kasper

Leder

Ikke vær redd for å falle. Det er mye lettere å holde balansen liggende


Leder har oversikt over alle styremedlemmenes oppgaver og passer på at alt går som det skal. Vedkommende innkaller til og holder styremøter, delegerer oppgaver og hjelper eller til der det trengs. Videre oppgaver omfatter koordinering av MFs aktiviteter og organisering av samarbeid med blant annet andre foreninger og organisasjoner både på og utenfor fakultetet. 

Lederen for MF er foreningens ansikt utad, noe som innebærer at vedkommende holder taler på blant annet medicinerdåpen, Phestis Octobris og Bal Medicorum.


Christian Carter Haukås,
kull H19

Christian

Nestleder

Kæm har størst slufsa?!


Nestleder har ansvaret for medlemslister, å skrive referat, samt bli med å hjelpe til med andre oppgaver der det trengs. I hovedsak skal jeg være leders høyre hånd, og hennes stedfortreder når hun er borte.

Hedda Berg Monsen,
kull V20

Hedda

PR-ansvarlig

Man får ikke mer moro enn man heller i seg


PR-ansvarlig er Medicinerforeningenes talerør. Vedkommende promoterer fester og arrangementer, da arbeidsoppgavene består av å lage og henge opp plakater, og å publisere bilder tatt på arrangementet på facebookgruppen til MF, samt holde MF-tavlen oppdatert. PR-ansvarlig påvirker MFs image og måten folk oppfatter oss på.

Ida Sannes,
kull H20

Ida

Kos-ansvarlig

Hvis du liker vann, liker du allerede 60% av megKosansvarlig har hovedansvaret for matlaging på MFs arrangementer. Det innebærer 17. Mai-frokosten, sommer- og juleavslutning, Phestis Octobris og MF-hytteturer. Dette er et skikkelig koselig verv.

Emmeline Aase,
kull V20

Emmeline

Fag- og kulturansvarlig

Livet er bedre i baris


Fag- og kulturansvarlig har ansvaret for gjennomføringen faglige og/eller kulturelle arrangementer i regi av MF tre ganger per semester. Dette være seg quiz, gjerne i samarbeid med andre foreninger eller organisasjoner på fakultetet. Sammen med kosansvarlig har vedkommende ansvar for gjennomføringen av Phestis Octobris.

Fredric Holme,
kull H19

Fredric

DJ-ansvarlig

Kall meg gjerne for Dr. Holme

DJ-ansvarlig har først og fremst ansvar for lys- og lydanlegget i hele Anestesien på alle relevante arrangementer, samt opplæring av foetuser i bruk av dette. Dernest har DJ-sjefen ansvar for vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av anlegget.

Synne Nordberg,
kull V20

Synne

Foetusansvarlig

Tar ofte feil, men er sjelden i tvil!

Foetusansvarlig har det overordnede ansvaret for alle MFs foetuser. Dette innebærer å sette opp arbeidslister og -oppgaver, samt å være kontaktperson for foetusene.

Hannah Horsberg Standal, kull H19

Hannah

Økonomiansvarlig

Baby im a firework 

Økonomiansvarlig i hovedstyret (MF) holder oversikt over økonomien sammen med økonomiansvarlig i barstyret (Anestesien), i tillegg til å ha løpende dialog med leder. Oppgaver som å betale regninger, utbetale refusjoner, bokføre regnskap i Visma eAccounting og sende inn MVA-melding til godkjenning tilfaller hovedstyrets økonomiansvarlig.

Frida Knutstad Rusten,
kull H19

Frida

Nett- og søknadsansvarligJeg føler meg som en danseløve med kraftige Anestesien-abstinenser

Nett- og søknadsansvarlig har ansvar for å oppdatere og videreutvikle Medicinerforeningens hjemmeside og facebookside. I tillegg til å administrere styremedlemmenes e-postkontoer, sørger nett- og søknadsansvarlig for at andre nettsider som inneholder informasjon om MF er oppdaterte. Videre, i samarbeid med økonomiansvarlig og leder, å søke støtte fra Kulturstyret og eventuelle andre kilder.

Anestesistyret

Anestesistyret er ansvarlig for driften av medicinerbaren "Anestesien".

Waleed Mohammed Majeed, kull V19

Waleed

Salongmester

Vil ikke ha en, kommer ikke opp med noe

Salongmesteren er leder av barstyret og har det overordnede ansvaret for driften av baren og lokalet. Salongmester innkaller til barstyremøter. Utover dette har vedkommende ansvar for å tilse at alle regler og lover overholdes, samt hjelpe til med utarbeiding av kontrakter og utvikling av Anestesien.

Hijab Fatima Ali,
kull V20

Hijab

Barsekretær

Det er viktig med et balansert kosthold

Som sekretær i barstyret har man hovedansvar for å skrive referater fra møtene i barstyret, samt arrangering og gjennomføring av hytteturene som MF arrangerer en gang per semester.


Eric Kirchner,
kull H18

Eric

Vaktmester

Led meg ikke inn i fristelse. Jeg kan finne veien selv.

Vaktmesteren har ansvar for kontakt med teknisk avdeling, for at renholdsutstyret er i orden og for å holde brannkurs på foetuskvelden. I tillegg har vaktmesteren et generelt ansvar for å fikse ting som fikses kan.

Øystein Bakke,
kull V19

Øystein

Innkjøpsansvarlig

I de blindes rike er den enøyde konge


Oppgaven til innkjøpsansvarlig er å sørge for at det alltid er nok varer i baren. Dette innebærer da bestilling av drikkevarer og andre varer, og mottak av disse ved vareleveranser, i tillegg til idéutvikling i menyen.

Ine

Utlånsansvarlig

Du er ikke full hvis du kan ligge på gulvet uten å holde deg fast

Utlånsansvarlig har ansvaret for alle utlån av Anestesien. Dette omfatter utlån til andre foreninger på fakultetet som f.eks. bruker Anestesien som øvingslokale, men også eksterne arrangementer dersom noen ønsker å leie Anestesien for å holde fest, quiz eller liknende.

Ine Bøe,
kull V20

Pernille Borch,
kull V20

Pernille

Økonomiansvarlig

Hey all you cool cats and kittens

Økonomiansvarlig i barstyret har hovedsakelig ansvar for bokføring av barens inntekter og utgifter, men holder sammen med økonomiansvarlig i hovedstyret (MF) oversikt over den totale økonomien. Dette innebærer oppgaver som å betale regninger, utbetale refusjoner og bokføre regnskap i Vista eAccounting.Kristina Riedel,
kull V17

Kristina

Personalansvarlig

Til ettertanke

Personalansvarlig har ansvar for å arrangere foetuskveld for barfoetusene og sitte i styret i Studentkjellernes personalforening (SPF). SPF sørger for at de som jobber i bar eller dør ved utlån av Anestesien får lønn, og personalansvarlig i MF deltar på møter i SPF hver 2.-4. uke.Kommende arrangementer!Gå ikke glipp av Medicinerforeningens arrangementer! Du kan abonnere på vår kalender her!

Postadresse


Medicinerforeningen

Postboks 1018

Blindern

0315 Oslo

Besøksadresse


Domus Medica

Gaustad

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO

Copyright @ All Rights Reserved