Styret
Medicinerforeningen


Styret i Medicinerforeningen består av to deler: Hovedstyret og Anestesistyret.

De to styrenen jobber tett sammen for å arrangere ulike fester og sammenkomster for studentene.

Hovedstyret

Hovedstyret har ansvar for den daglige driften av Medicinerforeningen, samt mange av deres arrangementer.


Magnus Gustav Borgen Borgaard, kull H17

Magnus

Leder

A dictatorship would be a heck of a lot easier, there's no question about it" - G. W. Bush


Leder har oversikt over alle styremedlemmenes oppgaver og passer på at alt går som det skal. Vedkommende innkaller til og holder styremøter, delegerer oppgaver og hjelper eller til der det trengs. Videre oppgaver omfatter koordinering av MFs aktiviteter og organisering av samarbeid med blant annet andre foreninger og organisasjoner både på og utenfor fakultetet. 

Lederen for MF er foreningens ansikt utad, noe som innebærer at vedkommende holder taler på blant annet medicinerdåpen, Phestis Octobris og Bal Medicorum.


Hannah Veseth Kristoffersen, kull H18

Hannah

Nestleder

Ekte moldenser, full av abstinenser, ingen ansvarsgrenser


Nestleder har ansvaret for medlemslister, å skrive referat, samt bli med å hjelpe til med andre oppgaver der det trengs. I hovedsak skal jeg være leders høyre hånd, og hennes stedfortreder når hun er borte.

Nora Kvitle Børresen, kull H17

Nora

PR-ansvarlig

When life knocks you down, roll over and look at the stars


PR-ansvarlig er Medicinerforeningenes talerør. Vedkommende promoterer fester og arrangementer, da arbeidsoppgavene består av å lage og henge opp plakater, og å publisere bilder tatt på arrangementet på facebookgruppen til MF, samt holde MF-tavlen oppdatert. PR-ansvarlig påvirker MFs image og måten folk oppfatter oss på.

Frida Knutstad Rusten, kull H19

Frida

Kos-ansvarlig

Når man lever for krampestemning


Kosansvarlig har hovedansvaret for matlaging på MFs arrangementer. Det innebærer 17. Mai-frokosten, sommer- og juleavslutning, Phestis Octobris og MF-hytteturer. Dette er et skikkelig koselig verv.

Eric Kirchner, kull H18

Eric

Fag- og kulturansvarlig

Led meg ikke inn i fristelse. Jeg kan finne veien selv.


Fag- og kulturansvarlig har ansvaret for gjennomføringen faglige og/eller kulturelle arrangementer i regi av MF tre ganger per semester. Dette være seg quiz, gjerne i samarbeid med andre foreninger eller organisasjoner på fakultetet. Sammen med kosansvarlig har vedkommende ansvar for gjennomføringen av Phestis Octobris.

DJ-ansvarlig har først og fremst ansvar for lys- og lydanlegget i hele Anestesien på alle relevante arrangementer, samt opplæring av foetuser i bruk av dette. Dernest har DJ-sjefen ansvar for vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av anlegget.

Fredric Holme, kull H19

Fredric

DJ-ansvarlig

Kall meg gjerne for Dr. Holme

Christian Carter Haukås, kull H19

Christian Carter

Foetusansvarlig

Kæm har størst slufsa?!

Foetusansvarlig har det overordnede ansvaret for alle MFs foetuser. Dette innebærer å sette opp arbeidslister og -oppgaver, samt å være kontaktperson for foetusene.

Victoria Bergseth, kull H17

Victoria

Økonomiansvarlig

Jeg er ikke 25 år gammel, men 10 år med 15 års erfaring

Økonomiansvarlig i hovedstyret (MF) holder oversikt over økonomien sammen med økonomiansvarlig i barstyret (Anestesien), i tillegg til å ha løpende dialog med leder. Oppgaver som å betale regninger, utbetale refusjoner, bokføre regnskap i Visma eAccounting og sende inn MVA-melding til godkjenning tilfaller hovedstyrets økonomiansvarlig.

Einar Frigstad Hoås, kull V19

Einar

Nett- og søknadsansvarlig

Badetease er verdens beste tease

Nett- og søknadsansvarlig har ansvar for å oppdatere og videreutvikle Medicinerforeningens hjemmeside og facebookside. I tillegg til å administrere styremedlemmenes e-postkontoer, sørger nett- og søknadsansvarlig for at andre nettsider som inneholder informasjon om MF er oppdaterte. Videre, i samarbeid med økonomiansvarlig og leder, å søke støtte fra Kulturstyret og eventuelle andre kilder.

Anestesistyret

Anestesistyret er ansvarlig for driften av medicinerbaren "Anestesien".

Kasper Leonard (Leonardinho) Fevang,

kull V19

Kasper

Salongmester

Ikke vær redd for å falle. Det er mye lettere å holde balansen liggende

Salongmesteren er leder av barstyret og har det overordnede ansvaret for driften av baren og lokalet. Salongmester innkaller til barstyremøter. Utover dette har vedkommende ansvar for å tilse at alle regler og lover overholdes, samt hjelpe til med utarbeiding av kontrakter og utvikling av Anestesien.

Torstein

Barsekretær

Blikker deg

Som sekretær i barstyret har man hovedansvar for å skrive referater fra møtene i barstyret, samt arrangering og gjennomføring av hytteturene som MF arrangerer en gang per semester.


Torstein Storlien, kull H17

Vaktmesteren har ansvar for kontakt med teknisk avdeling, for at renholdsutstyret er i orden og for å holde brannkurs på foetuskvelden. I tillegg har vaktmesteren et generelt ansvar for å fikse ting som fikses kan.

Sveinung Torsteinsen Hoel, kull H17

Sveinung

Vaktmester

Gud gir, Gud tar. Gud er en gitar.

Kristine Thi Do, kull H19

Kristine

Innkjøpsansvarlig

Dere må veeeekke meg

Oppgaven til innkjøpsansvarlig er å sørge for at det alltid er nok varer i baren. Dette innebærer da bestilling av drikkevarer og andre varer, og mottak av disse ved vareleveranser, i tillegg til idéutvikling i menyen.

Waleed

Utlånsansvarlig

Vil ikke ha en, kommer ikke opp med noe

Utlånsansvarlig har ansvaret for alle utlån av Anestesien. Dette omfatter utlån til andre foreninger på fakultetet som f.eks. bruker Anestesien som øvingslokale, men også eksterne arrangementer dersom noen ønsker å leie Anestesien for å holde fest, quiz eller liknende.

Waleed Mohammed Majeed, kull V19

Knut Wigerstrand, kull H18

Knut

Økonomiansvarlig

Jeg vinker alltid til mine nye venner på Messenger.

Økonomiansvarlig i barstyret har hovedsakelig ansvar for bokføring av barens inntekter og utgifter, men holder sammen med økonomiansvarlig i hovedstyret (MF) oversikt over den totale økonomien. Dette innebærer oppgaver som å betale regninger, utbetale refusjoner og bokføre regnskap i Vista eAccounting.Kristina Riedel, kull V17

Kristina

Personalansvarlig

Til ettertanke

Personalansvarlig har ansvar for å arrangere foetuskveld for barfoetusene og sitte i styret i Studentkjellernes personalforening (SPF). SPF sørger for at de som jobber i bar eller dør ved utlån av Anestesien får lønn, og personalansvarlig i MF deltar på møter i SPF hver 2.-4. uke.Kommende arrangementer!Gå ikke glipp av Medicinerforeningens arrangementer! Du kan abonnere på vår kalender her!

Postadresse


Medicinerforeningen

Postboks 1018

Blindern

0315 Oslo

Besøksadresse


Domus Medica

Gaustad

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO

Copyright @ All Rights Reserved