Styret


Styret i Medicinerforeningen består av to deler: Hovedstyret og Anestesistyret.

De to styrenen jobber tett sammen for å arrangere ulike fester og sammenkomster for studentene.

Hovedstyret

Hovedstyret har ansvar for den daglige driften av Medicinerforeningen, samt mange av deres arrangementer.


Juni Folge

Kull H20

Juni

Leder

Kan hvis jeg vil, og vil om jeg må.


Leder har oversikt over alle styremedlemmenes oppgaver og passer på at alt går som det skal. Vedkommende innkaller til og holder styremøter, delegerer oppgaver og hjelper eller til der det trengs. Videre oppgaver omfatter koordinering av MFs aktiviteter og organisering av samarbeid med blant annet andre foreninger og organisasjoner både på og utenfor fakultetet. 

Lederen for MF er foreningens ansikt utad, noe som innebærer at vedkommende holder taler på blant annet medicinerdåpen, Phestis Octobris og Bal Medicorum.


Las Hardy

Kull H22

Las

Nestleder

Beinhard. Alltid.

Nestleder har ansvaret for medlemslister, å skrive referat, samt bli med å hjelpe til med andre oppgaver der det trengs. I hovedsak skal jeg være leders høyre hånd, og hennes stedfortreder når hun er borte.

Jenny Aunsmo Romstad

Kull H23

Jenny

PR-ansvarlig

Gi barna rus før adrenalinkicket tar dem.

PR-ansvarlig er Medicinerforeningenes talerør. Vedkommende promoterer fester og arrangementer, da arbeidsoppgavene består av å lage og henge opp plakater, og å publisere bilder tatt på arrangementet på facebookgruppen til MF, samt holde MF-tavlen oppdatert. PR-ansvarlig påvirker MFs image og måten folk oppfatter oss på.

Emilie Bolme Haugen

Kull H23

Emilie

Kos-ansvarlig

Første steg til å kose seg: gi litt faen!


Kosansvarlig har hovedansvaret for matlaging på MFs arrangementer. Det innebærer 17. Mai-frokosten, sommer- og juleavslutning, Phestis Octobris og MF-hytteturer. Dette er et skikkelig koselig verv.

David Hoel 
Kull H22

David

Fag- og kulturansvarlig

Skal det bli bra, er det øl man må ha.


Fag- og kulturansvarlig har ansvaret for gjennomføringen faglige og/eller kulturelle arrangementer i regi av MF tre ganger per semester. Dette være seg quiz, gjerne i samarbeid med andre foreninger eller organisasjoner på fakultetet. Sammen med kosansvarlig har vedkommende ansvar for gjennomføringen av Phestis Octobris.

Eline Solvi

Kull V23

Eline

DJ-ansvarlig

Ikke kødd med meg! Neida, bare tulla :P

DJ-ansvarlig har først og fremst ansvar for lys- og lydanlegget i hele Anestesien på alle relevante arrangementer, samt opplæring av foetuser i bruk av dette. Dernest har DJ-sjefen ansvar for vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av anlegget.

August Johannes Øhrn

Kull H23

August

Foetusansvarlig

Du er bra taper hvis du sitter inne og skriver grunnlov på 17. mai.

Foetusansvarlig har det overordnede ansvaret for alle MFs foetuser. Dette innebærer å sette opp arbeidslister og -oppgaver, samt å være kontaktperson for foetusene.

Joaquim Worren Recio

Kull V22

Joaquim

Økonomiansvarlig

Gi ungdommen sprit før idretten tar dem.

Økonomiansvarlig i hovedstyret (MF) holder oversikt over økonomien sammen med økonomiansvarlig i barstyret (Anestesien), i tillegg til å ha løpende dialog med leder. Oppgaver som å betale regninger, utbetale refusjoner, bokføre regnskap i Visma eAccounting og sende inn MVA-melding til godkjenning tilfaller hovedstyrets økonomiansvarlig.

Hallvard Søgård Landheim

Kull V23

Hallvard

Nett- og søknadsansvarligEn alkoholiker vet når polet åpner, mens en alkohol-liker vet når det stenger. Jeg vet begge.

Nett- og søknadsansvarlig har ansvar for å oppdatere og videreutvikle Medicinerforeningens hjemmeside og facebookside. I tillegg til å administrere styremedlemmenes e-postkontoer, sørger nett- og søknadsansvarlig for at andre nettsider som inneholder informasjon om MF er oppdaterte. Videre, i samarbeid med økonomiansvarlig og leder, å søke støtte fra Kulturstyret og eventuelle andre kilder.

Barstyret

Barstyret er ansvarlig for driften av studentkjelleren "Anestesien".

Katarina Schilling

Kull H21

Katarina

Salongmester

Jeg har fått mer ut av alkoholen enn den har fått ut av meg.

Salongmesteren er leder av barstyret og har det overordnede ansvaret for driften av baren og lokalet. Salongmester innkaller til barstyremøter. Utover dette har vedkommende ansvar for å tilse at alle regler og lover overholdes, samt hjelpe til med utarbeiding av kontrakter og utvikling av Anestesien.

Nathalie Mjølstad Khriss

Kull H23

Nathalie

Personalansvarlig

Full skallebank og tom sparebank

Personalansvarlig har ansvar for å arrangere foetuskveld for barfoetusene og sitte i styret i Studentkjellernes personalforening (SPF). SPF sørger for at de som jobber i bar eller dør ved utlån av Anestesien får lønn, og personalansvarlig i MF deltar på møter i SPF hver 2.-4. uke.


Johan Moe

Kull V23

Johan

Vaktmester

Best med promille!

Vaktmesteren har ansvar for kontakt med teknisk avdeling, for at renholdsutstyret er i orden og for å holde brannkurs på foetuskvelden. I tillegg har vaktmesteren et generelt ansvar for å fikse ting som fikses kan.

Felix Wiggen

Kull H23

Felix

Innkjøpsansvarlig

Det akademiske comebacket får vente til 2025.


Oppgaven til innkjøpsansvarlig er å sørge for at det alltid er nok varer i baren. Dette innebærer da bestilling av drikkevarer og andre varer, og mottak av disse ved vareleveranser, i tillegg til idéutvikling i menyen.

Eline Rekdal

Kull H22

Eline

Utlånsansvarlig

Ble det for mye pupp nå?

Utlånsansvarlig har ansvaret for alle utlån av Anestesien. Dette omfatter utlån til andre foreninger på fakultetet som f.eks. bruker Anestesien som øvingslokale, men også eksterne arrangementer dersom noen ønsker å leie Anestesien for å holde fest, quiz eller liknende.

Ola Bjørne

Kull H23

Ola

Økonomiansvarlig

Ironi er det lille saltkornet som gjør det som serveres spiselig.

Økonomiansvarlig i barstyret har hovedsakelig ansvar for bokføring av barens inntekter og utgifter, men holder sammen med økonomiansvarlig i hovedstyret (MF) oversikt over den totale økonomien. Dette innebærer oppgaver som å betale regninger, utbetale refusjoner og bokføre regnskap i Vista eAccounting.Christina Østeby

Kull H23

Christina

Barsekretær

Moral er en kjemisk forbindelse som er lett løselig med alkohol.

Som sekretær i barstyret har man hovedansvar for å skrive referater fra møtene i barstyret, samt arrangering og gjennomføring av hytteturene som MF arrangerer en gang per semester.