Styret


Styret i Medicinerforeningen består av to deler: Hovedstyret og Anestesistyret.

De to styrenen jobber tett sammen for å arrangere ulike fester og sammenkomster for studentene.

Hovedstyret

Hovedstyret har ansvar for den daglige driften av Medicinerforeningen, samt mange av deres arrangementer.


Tara Sundet

Kull H21

Tara

Leder

No ragrets


Leder har oversikt over alle styremedlemmenes oppgaver og passer på at alt går som det skal. Vedkommende innkaller til og holder styremøter, delegerer oppgaver og hjelper eller til der det trengs. Videre oppgaver omfatter koordinering av MFs aktiviteter og organisering av samarbeid med blant annet andre foreninger og organisasjoner både på og utenfor fakultetet. 

Lederen for MF er foreningens ansikt utad, noe som innebærer at vedkommende holder taler på blant annet medicinerdåpen, Phestis Octobris og Bal Medicorum.


Kristine Græsholdt Svalheim

kull V21

Kristine

Nestleder

Man får ikke mer moro enn man heller i seg

Nestleder har ansvaret for medlemslister, å skrive referat, samt bli med å hjelpe til med andre oppgaver der det trengs. I hovedsak skal jeg være leders høyre hånd, og hennes stedfortreder når hun er borte.

Ingrid Aunsmo Romstad

Kull H20

Ingrid

PR-ansvarlig

Det finnes to typer mennesker i verden; de som tar feil, og de som er enige med meg

PR-ansvarlig er Medicinerforeningenes talerør. Vedkommende promoterer fester og arrangementer, da arbeidsoppgavene består av å lage og henge opp plakater, og å publisere bilder tatt på arrangementet på facebookgruppen til MF, samt holde MF-tavlen oppdatert. PR-ansvarlig påvirker MFs image og måten folk oppfatter oss på.

Juni Folge
kull H20

Juni

Kos-ansvarlig

Kan hvis jeg vil, og vil om jeg må


Kosansvarlig har hovedansvaret for matlaging på MFs arrangementer. Det innebærer 17. Mai-frokosten, sommer- og juleavslutning, Phestis Octobris og MF-hytteturer. Dette er et skikkelig koselig verv.

Inger Njølstad,
kull H21

Inger

Fag- og kulturansvarlig

Skal det bli bra, er det øl man må ha


Fag- og kulturansvarlig har ansvaret for gjennomføringen faglige og/eller kulturelle arrangementer i regi av MF tre ganger per semester. Dette være seg quiz, gjerne i samarbeid med andre foreninger eller organisasjoner på fakultetet. Sammen med kosansvarlig har vedkommende ansvar for gjennomføringen av Phestis Octobris.

Lene Salbu
kull V22

Lene

DJ-ansvarlig

Skånsom mot hud, skadlig for lever og hjerte

DJ-ansvarlig har først og fremst ansvar for lys- og lydanlegget i hele Anestesien på alle relevante arrangementer, samt opplæring av foetuser i bruk av dette. Dernest har DJ-sjefen ansvar for vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av anlegget.

Ella Almåsbakk

Kull H21

Ella

Foetusansvarlig

Det å selge vond øl er en synd mot nestekjærligheten.

Foetusansvarlig har det overordnede ansvaret for alle MFs foetuser. Dette innebærer å sette opp arbeidslister og -oppgaver, samt å være kontaktperson for foetusene.

Marcus Boateng

Kull V21

Marcus

Økonomiansvarlig

Size doesn't matter

Økonomiansvarlig i hovedstyret (MF) holder oversikt over økonomien sammen med økonomiansvarlig i barstyret (Anestesien), i tillegg til å ha løpende dialog med leder. Oppgaver som å betale regninger, utbetale refusjoner, bokføre regnskap i Visma eAccounting og sende inn MVA-melding til godkjenning tilfaller hovedstyrets økonomiansvarlig.

Joaquim Worren
kull V22

Joaquim

Nett- og søknadsansvarligGi ungdommen sprit før idretten tar dem.

Nett- og søknadsansvarlig har ansvar for å oppdatere og videreutvikle Medicinerforeningens hjemmeside og facebookside. I tillegg til å administrere styremedlemmenes e-postkontoer, sørger nett- og søknadsansvarlig for at andre nettsider som inneholder informasjon om MF er oppdaterte. Videre, i samarbeid med økonomiansvarlig og leder, å søke støtte fra Kulturstyret og eventuelle andre kilder.

Barstyret

Barstyret er ansvarlig for driften av studentkjelleren "Anestesien".

Helene Berge

kull V21

Helene

Salongmester

En øl i hånda er bedre

Salongmesteren er leder av barstyret og har det overordnede ansvaret for driften av baren og lokalet. Salongmester innkaller til barstyremøter. Utover dette har vedkommende ansvar for å tilse at alle regler og lover overholdes, samt hjelpe til med utarbeiding av kontrakter og utvikling av Anestesien.

Katarina Schilling
kull H21

Katarina

Personalansvarlig

Jeg har fått mer ut av alkoholen enn den har fått ut av meg.

Som sekretær i barstyret har man hovedansvar for å skrive referater fra møtene i barstyret, samt arrangering og gjennomføring av hytteturene som MF arrangerer en gang per semester.


Anna Hove,
kull H22

Anna

Vaktmester

Uten øl og drikke består studenten ikke

Vaktmesteren har ansvar for kontakt med teknisk avdeling, for at renholdsutstyret er i orden og for å holde brannkurs på foetuskvelden. I tillegg har vaktmesteren et generelt ansvar for å fikse ting som fikses kan.

Las Hardy
kull H22

Las

Innkjøpsansvarlig

Beinhard. Alltid.


Oppgaven til innkjøpsansvarlig er å sørge for at det alltid er nok varer i baren. Dette innebærer da bestilling av drikkevarer og andre varer, og mottak av disse ved vareleveranser, i tillegg til idéutvikling i menyen.

David

Utlånsansvarlig

Tørker ikke rumpa, lar ikke dritt plage meg.

Utlånsansvarlig har ansvaret for alle utlån av Anestesien. Dette omfatter utlån til andre foreninger på fakultetet som f.eks. bruker Anestesien som øvingslokale, men også eksterne arrangementer dersom noen ønsker å leie Anestesien for å holde fest, quiz eller liknende.

David Hoel
kull H22

Oskar Lund
kull H22

Oskar

Økonomiansvarlig

Hvorfor har du bukse på?

Økonomiansvarlig i barstyret har hovedsakelig ansvar for bokføring av barens inntekter og utgifter, men holder sammen med økonomiansvarlig i hovedstyret (MF) oversikt over den totale økonomien. Dette innebærer oppgaver som å betale regninger, utbetale refusjoner og bokføre regnskap i Vista eAccounting.Yoko Futani
kull H22

Yoko

Barsekretær

Født med en bayer i hånda.

Personalansvarlig har ansvar for å arrangere foetuskveld for barfoetusene og sitte i styret i Studentkjellernes personalforening (SPF). SPF sørger for at de som jobber i bar eller dør ved utlån av Anestesien får lønn, og personalansvarlig i MF deltar på møter i SPF hver 2.-4. uke.