SUG

Studenter uten grenser

Studenter Uten Grenser er en organisasjon for studenter ved Universitetet i Oslo. Organisasjonen ble etablert i september 2011. Vi er ingen underorganisasjon av Leger Uten Grenser, men vi baserer oss på et gjensidig og tett samarbeid med dem.


Studenter Uten Grensers ambisjoner er å involvere studenter tidlig i organisasjonens arbeid, spre informasjon og bruke studentene som en ressurs ved ulike anledninger. Dette vil være fruktbart for både Leger Uten Grenser og Studenter Uten Grenser. Med Leger Uten Grenser som nærmeste samarbeidspartner, vil Studenter Uten Grenser jobbe tett med erfarne og høyt profilerte leger. Gruppa vil være en arena for rekruttering og opplæring av studenter som er interesserte i organisasjonen, og som eventuelt har et ønske om å arbeide i felt i fremtiden.